PIETEIKŠANĀS NORISE

1. Ja esat izlēmuši pieteikt savu bērnu kādā no mūsu organizētajām nometnēm, tad aizpildiet nepieciešamo informāciju sadaļā PIETEIKTIES

2.Saņemot Jūsu aizpildīto PIETEIKUMU, tiek izsūtīts e-rēķins, pēc kura apmaksas bērns tiek reģistrēts nometnes dalībnieku sarakstā, un Jums tiek sagatavoti un uz pieteikumā norādīto dzīvesvietas adresi izsūtīti šādi dokumenti:

LĪGUMS par bērna uzņemšanu nometnē (2 eksemplāros)

DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA

INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM

LĪDZI ŅEMAMO MANTU SARAKSTS

NOMETNES PROGRAMMA

APLOKSNE AR PASTMARKU aizpildītā līguma un dalībnieka anketas atpakaļ nosūtīšanai

3.Kad Jūs saņemat dokumentus, tad pievienotajā aploksnē atpakaļ nosūtiet:

Aizpildītu DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETU

parakstītu vienu LĪGUMA eksemplāru par bērna uzņemšanu nometnē

4.Iebraukšanas dienā obligāti jāiesniedz:

Ģimenes ĀRSTA IZZIŅA par bērna veselības stāvokli, izsniegtu ne agrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimības pazīmes, un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām