PIETEIKŠANĀS NORISE

1. Ja esat izlēmuši pieteikt savu bērnu kādā no mūsu organizētajām nometnēm, tad aizpildiet nepieciešamo informāciju sadaļā PIETEIKTIES

2.Saņemot Jūsu aizpildīto PIETEIKUMU, pāris dienu laikā tiek sagatavots un uz e-pastu izsūtīts e-rēķins par kopējo dalības maksu. Pēc 50 Eur rezervācijas vietas iemaksas, bērns tiek reģistrēts nometnei un iekļauts nometnes dalībnieku sarakstā.  Iegaumēšanai- atteikuma gadījumā 10 Eur reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. Un tad tiek sagatavoti un uz pieteikumā norādīto e-pasta e-adresi izsūtīti šādi dokumenti:

LĪGUMS par bērna uzņemšanu nometnē

DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA

INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM

LĪDZI ŅEMAMO MANTU SARAKSTS

NOMETNES PROGRAMMA

3.Saņemot dokumentus, un iepazīstoties ar tiem, vismaz 2 nedēļas līdz nometnes sākumam, atpakaļ uz organizētāja e-pastu dafnesnometnes@inbox.lv, jānosūta ar e-parakstu parakstīts LĪGUMS un DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA, vai izbraukšanas dienā pie autobusa dalībnieka vecākiem/aizbildnim būs jāparaksta organizētāja jau izprintēti nepieciešamie dokumenti:

LĪGUMS par bērna uzņemšanu nometnē

DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA

4. Un vēl izbraukšanas dienā obligāti jāiesniedz:

Ģimenes ĀRSTA IZZIŅA par bērna veselības stāvokli, kas derīga 3 mēnešus, un kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimības pazīmes, un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām, un atļauts piedalīties nometnē