Pieteikšanās norise

1. Ja esat izlēmuši pieteikt savu bērnu kādā no mūsu organizētajām nometnēm, tad aizpildiet nepieciešamo informāciju sadaļā PIETEIKTIES

2.Saņemot Jūsu aizpildīto PIETEIKUMU, automātiski Jūsu bērns tiek iekļauts nometnes dalībnieku sarakstā, un Jums tiek sagatavoti šādi dokumenti:

LĪGUMS par bērna uzņemšanu nometnē (2 eksemplāros)

DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA

INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM

LĪDZI ŅEMAMO MANTU SARAKSTS

RĒĶINS dalības apmaksai

3.Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti uz norādīto pasta adresi vai arī tiek nodoti tiekoties klātienē ar nometnes vadītāju (pēc atzīmētā veida dokumentu parakstīšanai PIETEIKUMĀ)

4.Kad Jūs saņemat dokumentus, tad atpakaļ nosūtiet:

Aizpildītu DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETU

parakstītu vienu LĪGAUMA eksemplāru par bērna uzņemšanu nometnē

5.Iebraukšanas dienā obligāti jāiesniedz:

ĀRSTA IZZIŅA par bērna veselības stāvokli (derīguma termiņš 3 mēneši)