PIETEIKŠANĀS NORISE

1. Ja esat izlēmuši pieteikt savu bērnu kādā no mūsu organizētajām nometnēm, tad aizpildiet nepieciešamo informāciju sadaļā PIETEIKTIES

2.Saņemot Jūsu aizpildīto PIETEIKUMU, tiek izsūtīts avansa rēķins 30 Eur apmērā (atteikuma gadījumā, netiek atmaksāts), pēc kura apmaksas bērns tiek reģistrēts nometnes dalībnieku sarakstā, un Jums tiek sagatavoti šādi dokumenti:

LĪGUMS par bērna uzņemšanu nometnē (2 eksemplāros)

DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA

INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM

LĪDZI ŅEMAMO MANTU SARAKSTS

RĒĶINS dalības apmaksai

3.Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti uz norādīto pasta adresi vai arī tiek nodoti tiekoties klātienē ar nometnes vadītāju (pēc atzīmētā veida dokumentu parakstīšanai PIETEIKUMĀ)

4.Kad Jūs saņemat dokumentus, tad atpakaļ nosūtiet:

Aizpildītu DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETU

parakstītu vienu LĪGUMA eksemplāru par bērna uzņemšanu nometnē

5.Iebraukšanas dienā obligāti jāiesniedz:

ĀRSTA IZZIŅA par bērna veselības stāvokli, izsniegtu ne agrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimības pazīmes, un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām