APMAKSAS NOSACĪJUMI

Piedāvājam divus apmaksas kārtības veidus

IZVĒLIETIES SEV ĒRTĀKO!

A Visu summu vienā maksājumā- ja izvēlaties šo apmaksas veidu, tad vēlākais divas nedēļas pirms nometnes sākuma jāveic pilnas summas maksājums uz RĒĶINĀ  norādīto kontu.

B Sadalot summu pa daļām līdz nometnes sākumam– ja izvēlaties šo apmaksas veidu, tad pēdējais maksājums jāveic ne vēlāk kā divas nedēļas pirms nometnes sākuma uz RĒĶINĀ norādīto kontu.

ATLAIDES

AGRĀS REZERVĀCIJAS: atlaide Eur 20 piesakoties līdz 20.februārim.

PAVASARA ATLAIDE: atlaide Eur 10 piesakoties līdz 20.martam.

BIJUŠO DALĪBNIEKU: papildus atlaide Eur 10 mūsu nometņu bijušajiem dalībniekiem.

ĢIMENES ATLAIDE: vēl papildus atlaide Eur 10 katrai māsai vai brālim, ja brauc kopā.

Atlaides arī summējās!

Rezervācijas maksa Eur 50

Tikai pēc veiktas rezervācijas apmaksas, dalībnieks tiek reģistrēts nometnei un tiek sagatavoti un pa pastu izsūtīti nometnes dokumenti aizpildīšanai un parakstīšanai.

Ja valstī noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ nometni nedrīkstēs organizēt, tad veiktā rezervācijas maksa tiks atgriezta pilnā apmērā.

Sakarā ar iepriekš minēto tiek ieviests vienreizējs maksājums- REĢISTRĀCIJAS MAKSA, kas neietilpst dalības maksā un netiek atgriezts.

Reģistrācijas maksa Eur 5

Reģistrācijas maksā ietilpst: Latvijas Pasta maksa par dokumentu sūtīšanu, reģistrācijas un dokumentu sagatavošanas organizatoriskie un tehniskie izdevumi.

ELEKTRONISKAIS RĒĶINS

Saņemot PIETEIKUMU, tiek sagatavots un izsūtīts dalības maksas un rezervācijas maksas ELEKTRONISKAIS RĒĶINS.

Dalības maksu pilnā apmērā veikt vēlākais divas nedēļas pirms nometnes sākuma.

Reģistrācijas maksa Eur 5 atteikuma gadījumā netiek atmaksāta!