APMAKSAS NOSACĪJUMI

Piedāvājam divus apmaksas kārtības veidus

IZVĒLIETIES SEV ĒRTĀKO!

IEGAUMĒJIET, ka iesniedzot nometnes apmaksas dokumentus VID ir iespēja saņemt līdz 20% atpakaļ kā IIN pārmaksu!!!

A Visu summu vienā maksājumā- ja izvēlaties šo apmaksas veidu, tad vēlākais divas nedēļas pirms nometnes sākuma jāveic pilnas summas maksājums uz RĒĶINĀ  norādīto kontu.

B Sadalot summu pa daļām līdz nometnes sākumam– ja izvēlaties šo apmaksas veidu, tad pēdējais maksājums jāveic ne vēlāk kā divas nedēļas pirms nometnes sākuma uz RĒĶINĀ norādīto kontu.

ATLAIDES

BIJUŠO DALĪBNIEKU: Eur 10 mūsu nometņu bijušajiem dalībniekiem

ĢIMENES ATLAIDE: papildus atlaide Eur 10 katram bērnam no vienas ģimenes

Atlaides summējās!

Rezervācijas maksa Eur 50

Tikai pēc veiktas rezervācijas apmaksas, dalībnieks tiek reģistrēts nometnei un tiek sagatavoti un pa pastu izsūtīti nometnes dokumenti aizpildīšanai un parakstīšanai.

Ja valstī noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ nometni nedrīkstēs organizēt, tad veiktā rezervācijas maksa tiks atgriezta pilnā apmērā.

Sakarā ar iepriekš minēto tiek ieviests vienreizējs maksājums- REĢISTRĀCIJAS MAKSA, kas neietilpst dalības maksā un netiek atgriezts.

Reģistrācijas maksa Eur 10

Reģistrācijas maksā ietilpst: Latvijas Pasta maksa par dokumentu sūtīšanu, reģistrācijas un dokumentu sagatavošanas organizatoriskie un tehniskie izdevumi.

ELEKTRONISKAIS RĒĶINS

Saņemot PIETEIKUMU, tiek sagatavots un izsūtīts e-rēķins.

Dalības maksu pilnā apmērā veikt vēlākais divas nedēļas pirms nometnes sākuma.

Reģistrācijas maksa Eur 10 dalībnieka atteikuma gadījumā netiek atmaksāta!