APMAKSAS NOSACĪJUMI

Piedāvājam izvēlēties dalības maksas apmaksas veidu

VIENS MAKSĀJUMS

Ja izvēlaties šo apmaksas veidu, tad vēlākais divas nedēļas pirms nometnes sākuma jāveic pilnas summas maksājums uz RĒĶINĀ  norādīto kontu.

DALĪTAIS MAKSĀJUMS

Ja izvēlaties šo apmaksas veidu, tad pēdējais maksājums jāveic vēlākais divas nedēļas pirms nometnes sākuma uz RĒĶINĀ norādīto kontu.

50 Eur AVANSA MAKSĀJUMS

E-rēķins tiek sagatavots uz pieteikumā norādīto dalībnieka pārstāvja vārdu un izsūtīts uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Pēc avansa apmaksas tiek sagatavoti un elektroniski nosūtīti nometnes dokumenti- parakstīšanai līgums un anketa, nometnes programma, informācija par nometni un līdzi nepieciešamā saraksts.

Noteikta 10 Eur REĢISTRĀCIJAS MAKSA- dokumentu sagatavošana (ietilpst avansa maksājumā), kas dalībnieka atteikuma gadījumā netiek atmaksāta.

ATLAIDES

10 Eur mūsu nometņu bijušajiem dalībniekiem

10 Eur papildus atlaide katram bērnam no vienas ģimenes

20 Eur katram ``Goda ģimenes`` bērnam

Samazināta dalības maksa, ja konkrētā nometne tiek organizēta ar kādas pašvaldības projekta konkursa finansiālo atbalstu.

INFORMĀCIJAI- iesniedzot nometnes apmaksas dokumentus VID, iespēja saņemt līdz 20% atpakaļ kā IIN pārmaksu.