KONTAKTI

Info tālrunis +371 29443630

 

E-pasts dafnesnometnes@inbox.lv

 

Rekvizīti:

SIA Bērnu un jauniešu aģentūra „DAFNE”

Reģ.Nr. 40003924085

Banka A/S SEB Banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV46UNLA0050010366316