PIETEIKŠANĀS UZ 2021.GADA VASARAS NOMETNĒM JAU SĀKUSIES!

VISINTERESANTĀKAIS VASARAS PIEDZĪVOJUMS

Nometnes 2021

NOMETŅOTAVA

Nometne bērnu personības izaugsmei, veicinot socializēšanās prasmes, kā arī aktīvi līdzdarbojoties nometnes aktivitātēs

SUPER

PIED­ZĪVOJUMS

Vasaras karstākā nometne ar neaizmirstamiem piedzīvojumiem, emocijām un spēlēm, noslēgumā kronējot nometnes Superpuiku un Supermeiteni

HANDBOLA NOMETNE

Nometne bērniem un jauniešiem, kuri vēlas iemācīties spēlēt handbolu, vai arī pilnveidot un nostiprināt jau apgūtās prasmes, attīstot savas spējas vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā