BRĪVO VIETU SKAITS STRAUJI SAMAZINĀS

VISINTERESANTĀKAIS VASARAS PIEDZĪVOJUMS

Nometnes 2020

SPORTA SPĒĻU NOMETNE

Vispusīgās fiziskās sagatavotības nostiprināšanas nometne, iekļaujot sporta spēļu apguvi, sportiskā un jautrā gaisotnē!

SUPERPIED­ZĪVOJUMS

Vasaras karstākā nometne ar neaizmirstamiem piedzīvojumiem, emocijām un spēlēm, noslēgumā kronējot nometnes Supervaroņus

HANDBOLA NOMETNE

Nometne bērniem un jauniešiem, kuri vēlas iemācīties spēlēt handbolu, vai arī pilnveidot un nostiprināt jau apgūtās prasmes, attīstot savas spējas vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā