PIETEIKŠANĀS INFORMĀCIJA
APMAKSAS NOTEIKUMI
INFORMĀCIJA VECĀKIEM

1. Lai pieteiktu savu bērnu kādā no mūsu organizētajām nometnēm, tad aizpildiet pieteikumu mūsu mājas lapā vai sniedziet ziņas piezvanot pa telefonu 29443630. Pieteikties šeit

2. Saņemot Jūsu aizpildīto PIETEIKUMU vai zvanu, Jūsu bērns tiek iekļauts nometnes dalībnieku sarakstā un Jums tiek gatavoti šādi dokumenti:

  • LĪGUMS par bērna uzņemšanu nometnē (2 eksemplāros);
  • DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETA;
  • INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM;
  • LĪDZI ŅEMAMO MANTU SARAKSTS;
  • RĒĶINS dalības apmaksai.

3. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti uz norādīto pasta adresi vai arī tiek nodoti tiekoties klātienē ar nometnes vadītāju (pēc atzīmētā veida dokumentu parakstīšanai PIETEIKUMĀ).


4. Kad Jūs saņemat dokumentus un esat ar tiem iepazinušies, tad atpakaļ nosūtiet:

  • Aizpildītu DALĪBNIEKA PERSONAS ANKETU;
  • parakstītu vienu LĪGUMA eksemplāru par bērna uzņemšanu nometnē;
  • RĒĶINA apmaksas dokumenta kopiju (visa summa, vai 1.daļa no summas).

5. Iebraukšanas dienā obligāti jāiesniedz:

  • ĀRSTA IZZIŅA par bērna veselības stāvokli (jākārto ne ātrāk kā vienu nedēļu pirms nometnes);
  • pošu pases kopija.