Dafnes nometnes - vasara bērniem

KONTAKTI

Nometņu vadītāja

DAFNE- Gita Pērkone

Bērnu un jauniešu nometņu vadītājas apliecības Nr.

RP000693, derīga līdz 2018.gadam

Telefons

29443630

e-pasts

dafnesnometnes@inbox.lv

Dafnes nometnes organizētājs

Bērnu un jauniešu aģentūra „DAFNE”

Reģ.Nr. 40003924085

Juridiskā adrese

Čiekurkalns 4.šķ.l. 8-80, Rīga, LV 10-26

Bankas rekvizīti

SEB, kods UNLALV2X

Konta Nr.

LV46UNLA0050010366316